Home

We zijn verhuisd naar de website van de Protestantse Gemeente Soest, www.geloveninsoest.nl
Binnenkort wordt deze website automatisch doorgelinkt.

Ga naar: www.geloveninsoest.nl

 

Missie van de voormalige wijkgemeente Wilhelminakerk:

In navolging van Jezus Gods liefde gestalte geven

De Wilhelminakerk in Soest-Zuid weet zich geroepen in navolging van Jezus om Gods liefde gestalte te geven. Daartoe laten we ons inspireren door de Bijbel en heel in het bijzonder door het leven van Jezus. We bouwen aan een veelkleurige gemeenschap waar jong en oud zich thuis kunnen voelen en worden uitgedaagd te groeien in geloof, hoop en liefde.
Het omzien naar elkaar en de ander en het kunnen ontwikkelen van gaven en talenten zijn belangrijke doelstellingen van ons beleid.
We willen als gemeente bij dragen aan de heelwording van het leven en langs die weg Gods toekomst tegemoet leven.

De Wilhelminakerk is een locatie van de Protestantse Gemeente Soest.

Deze website wordt binnenkort automatisch doorgelinkt naar www.geloveninsoest.nl