Home

In navolging van Jezus Gods liefde gestalte geven, te beginnen in Soest-Zuid

De protestantse gemeente de Wilhelminakerk in Soest-Zuid weet zich geroepen Gods liefde in deze wereld gestalte te geven. Daartoe laten we ons inspireren door de verhalen uit de bijbel en heel in het bijzonder door het leven van Jezus.
We bouwen aan een veelkleurige gemeenschap waar jong en oud zich thuis kunnen voelen en worden uitgedaagd te groeien in geloof, hoop en liefde.
Het omzien naar elkaar en de ander en het kunnen ontwikkelen van gaven en talenten zijn belangrijke doelstellingen van ons beleid.
We willen als gemeente bij te dragen aan de heelwording van het leven en langs die weg Gods toekomst tegemoet te leven.

De Wilhelminakerk is een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Soest.
Zie ook: www.geloveninsoest.nl/kerkinfo