Feestelijke éénwording PGS

kerkenraadOp vrijdag 1 december 2017 werd in een formele vergadering de Nieuwe Plaatselijke Regeling vastgesteld, waarmee de wijkgemeenten (met uitzondering van de Johanneskerk) werden opgeheven en de nieuwe structuur met taakgroepen en kernteams een feit werd. In die vergadering werd de nieuw samengestelde gemeenschappelijke kerkenraad geïnstalleerd.
De feestelijke bijeenkomst vond plaats in de Wilhelminakerk.

Veranderingen

Met ingang van 1 december 2017 zijn de individuele wijkgemeentes in Soest opgeheven en opgegaan in één gemeente met meerdere vierplekken. Er is nu één kerkenraad, met een kernteam per vierplek: De Open Hof, de Emmakerk, de Wilhelminakerk en De Oude Kerk. Daarnaast is er de buitengewone wijkgemeente de Johanneskerk. Alle ambtsdragers van de Protestantse Gemeente Soest zijn lid van de Kerkenraad.

Het Kernteam van de Wilhelminakerk handelt de dagelijkse gang van zaken af, zonder daar zelf beleid over te maken. Het beleid wordt vastgesteld door de éne Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Soest. Het Kernteam van de Wilhelminakerk is als volgt samengesteld:

  • Elly Roorda, pastoraat en voorzitter
  • Piet de Gier, secretaris
  • Wim Kievit (tijdelijk), vieren
  • Jan v.d. Mey, beheer
  • Pieternel Rodermond, jeugd t/m basisschoolleeftijd

Het wijknieuwsblad Zuidvruchten zal niet meer verschijnen. Daarvoor in de plaats komt er voor de gehele Protestantse Gemeente Soest een nieuw kerkblad Adem dat vanaf medio januari 2018 maandelijks gaat verschijnen. De wekelijkse uitgave van Dichtbij zal met ingang van maart 2018 niet meer op papier gedistribueerd worden, maar alleen per e-mail toegezonden worden. Aan- of afmelding voor Dichtbij sturen naar: kerkelijkbureau@protestantsegemeente-soest.nl

De gezamenlijks PGS website is: https://www.geloveninsoest.nl
De website van de Wilhelminakerk wordt in de loop van 2018 opgeheven.