Geschiedenis kerk en orgel

Bekijk de video met Gert Muts

Omdat het gereformeerde ledenaantal in Soest Zuid steeds groter werd en de kerk van Soestdijk te klein, valt eind 1924 het besluit om een nieuw kerkgebouw aan de Driehoeksweg te laten bouwen. Vanaf zondag 12 juli 1925 zijn er ’s morgens en ’s avonds diensten en doet de kerk tevens dienst als evangelisatiegebouw.

In 1931 wordt de kerk alweer uitgebreid en biedt dan plaats aan wel 500 leden. Tijdens de verbouwing komt de gemeente bijeen in de schuur van de fam. Muizenberg op de hoek van de Ferdinand Huycklaan en Kerkdwarsstraat. De Kerkvoogdij van de Ned. Hervormde Kerk had namelijk het verzoek om tijdelijk gebruik te mogen maken van de Oude Kerk afgewezen. Op 23 december 1931 kan de verbouwde kerk aan de Driehoeksweg gelukkig alweer in gebruik worden genomen en bij Koninklijk besluit is haar naam voortaan: Wilhelminakerk. Korte tijd later, in 1938, volgt de verzelfstandiging van de Gereformeerde Kerk van Soest-Zuid.

Na de oorlog wordt de Wilhelminakerk uitgebreid met vergaderruimtes en een modern jeugdgebouw. De aanbouw gaat de Rank heten en wordt op 4 oktober 1961 in gebruik genomen. Het vergadercentrum wordt een bekend ontmoetingspunt voor vele Soesters.