24 juni Gemeenteberaad

De nieuwe PGS … een veelkleurig mozaïek

De kerkenraad wil u graag vóór de zomerperiode bijpraten over de meest actuele ontwikkelingen en met name hoe wij ons in de nabije toekomst, vanaf aankomende zomer, de transitie naar de nieuwe PGS in 2022 voorstellen. Daarbij komen belangrijke onderwerpen aan de orde, zoals: het aanbod van vieringen en het gebruik van kerkgebouwen in die periode, evenals het traject voor uiteindelijk te behouden en buiten gebruik te stellen vierplekken, het jeugd- en jongerenwerk en het algemene en financiële toekomstperspectief van de gemeente.

Wij hebben gemeend dit het beste te kunnen doen met een informatiebijeenkomst voor de gehele gemeente op zondagochtend 24 juni aanstaande. Om praktische en logistieke redenen zal deze bijeenkomst, die vooraf wordt gegaan door een korte viering, plaatsvinden in de Wilhelminakerk. In de andere kerkgebouwen, behoudens de Johanneskerk, is die ochtend géén viering. In de Wilhelminakerk worden activiteiten voor kinderen en jongeren in alle leeftijdsgroepen geregeld.

Programma (tijden indicatief) met als thema: “De nieuwe PGS… een veelkleurig mozaïek”

09.30                 Kerkzaal open, koffie in de vestibule

09.45                 Samenzang in de kerkzaal

10.00                 Korte viering met als voorganger: ds. Peter van den Berg

10.30                 Presentatie door Fred Heidinga, voorzitter kerkenraad

11.00                 Uw vragen en opmerkingen

11.30                 Afsluiting, wegzending en zegen

Vanaf ca. 11.45  Koffie / thee en fris met iets lekkers in De Rank (tot ca. 12.30 uur)

Het programma is compact gehouden mede met het oog op de fietstocht, georganiseerd door de diaconie, die om 12.00 uur van start gaat bij De Oude Kerk.

Tijdens de koffie na afloop zullen zoveel mogelijk leden van de kerkenraad herkenbaar aanwezig zijn voor uw eventuele vragen of opmerkingen.

Van de bijeenkomst zal uiteraard verslag worden gedaan op de website en in de diverse publicaties van de PGS.

Wij rekenen natuurlijk op uw aanwezigheid! En als u inderdaad van plan bent om erbij te zijn dan wordt het zeer op prijs gesteld, al is het zeker niet verplicht, als u iets zelfgemaakt lekkers voor bij de koffie meeneemt.

Protestantse Gemeente Soest
locatie: Wilhelminakerk
Soesterbergsestraat 18